Go down Go up

Power of attorney

------------

------------

-----------

 

Щоб відправити/отримати відправлення у відділенні, необхідно надати представнику компанії "Нова Пошта" картку ідентифікації Бізнес-клієнта або заповнений бланк довіреності (для юридичних осіб, для фізичних осіб-підприємців), що містить обов’язкові реквізити відповідно до вимог ТОВ «Нова Пошта», та один із документів, що підтверджує особу і зазначений в довіреності:

–  паспорт громадянина України,
–  паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
–  посвідчення водія, видане в Україні*.

Довіреність можна оформити як на одноразове відправлення чи отримання відправлень, так і строкову.

Довіреність необхідно оформити на представника, який відправлятиме/отримуватиме відправлення у відділеннях ТОВ «Нова Пошта».

Зі зразками заповнення бланку довіреності Ви можете ознайомитись за посиланням: для юридичних осіб (разова та строкова), для фізичних осіб-підприємців (разова та строкова).

 

*за карткою ідентифікації Бізнес-клієнта або довіреністю та посвідченням водія, виданим в Україні, Ваш представник зможе отримувати відправлення оголошеною вартістю до 15 000 грн (п'ятнадцять тисяч гривень).

 

--------------

-------------

---------------

 

Чтобы отправить/получить отправление в отделении, необходимо предъявить представителю компании "Нова Пошта" карточку идентификации Бизнес-клиента или заполненный бланк доверенности (для юридических лиц, для физических лиц-предпринимателей), в которой  указаны обязательные реквизиты в соответствии с требованиями ООО «Нова Пошта», и один из документов, подтверждающий личность и указанный в доверенности:

– паспорт гражданина Украины,
– паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
– водительское удостоверение, выданное в Украине*.

Доверенность можно оформить как на однократное отправления или получения отправлений, так и срочную.

Доверенность необходимо оформить на представителя, который будет отправлять/получать отправления в отделениях ООО «Нова Пошта».

С образцами заполнения бланка доверенности Вы можете ознакомиться по ссылке: для юридических лиц (разовая и срочная), для физических лиц-предпринимателей (разовая и срочная).

 

* По карте идентификации Бизнес-клиента или доверенностью и удостоверением водителя, выданным в Украине, Ваш представитель сможет получать отправления заявленной стоимостью до 15 000 грн (пятнадцать тысяч гривен).