Візьміть участь в опитуванні
Перейти вниз Перейти вгору

Новини компанії

 • Інформація щодо судового позову до НБУ
  04.05.2018

  Компанія «Нова Пошта» подала до суду позов щодо визнання протиправною та нечинною постанови Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 138 «Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу коштів», згідно з якою національним операторам поштового зв’язку надано право:

  - надавати фінансову послугу з переказу коштів за умови отримання відповідної ліцензії Національного банку України;

  - участі у внутрішньодержавних та міжнародних платіжних системах.

  Протиправність Постанови №138, що прийнята Національним банком України, обґрунтовується такими обставинами та нормами Конституції та законів України.

  При прийнятті постанови №138 НБУ вийшов за рамки передбачених законом повноважень. На рівні закону прямо передбачено повноваження НБУ видавати ліцензії на переказ коштів лише небанківським фінансовим установам і водночас не передбачені повноваження НБУ на визначення права суб’єктів господарювання, які не є фінансовими установами, надавати фінансову послугу з переказу коштів.

  Постанова №138 суперечить Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Тобто за загальним правилом фінансові послуги мають надаватись фінансовими установами (юридичними особами), для яких надання фінансових послуг є виключним видом діяльності. Натомість для національного оператора поштового зв’язку основним видом діяльності є (має бути) надання послуг поштового зв’язку.

  Постанова №138 суперечить Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Законом передбачено можливість виступати учасником платіжних систем лише для банків та небанківських фінансових установ. Натомість Постановою №138 всупереч закону таке право надано і суб’єкту господарювання, що не є банком чи небанківською фінансовою установою.

  При прийнятті Постанови №138 НБУ порушив норми Господарського кодексу України щодо обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Відповідно до ч.3 ст.18 Господарського кодексу України органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності. Порушення НБУ вказаної норми Господарського кодексу України при прийнятті Постанови №138 проявляється в тому, що НБУ надав можливість лише одному оператору поштового зв’язку надавати фінансову послугу з переказу коштів.

  Постановою №138 порушено фундаментальні принципи ліцензування господарської діяльності, що закріплені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Постанова №138 не відповідає цьому принципу, оскільки нею обмежено конкуренцію на ринку послуг поштового зв’язку шляхом надання можливості отримати ліцензію на переказ коштів лише одному учаснику ринку послуг поштового зв’язку.

  Постанова № 138 суперечить Закону України «Про поштовий зв'язок». Національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Тобто передбачено, що національному оператору надаються виключні права у сфері надання послуг поштового зв’язку. Можливість надання національному оператору виключних прав у інших сферах, зокрема, у сфері надання фінансових послуг законом не передбачена.

  За таких умов Постанова № 138, на нашу думку, має бути визнана протиправною та нечинною.