Україна - Молдова
Перейти вниз Перейти вгору

Облігації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів https://stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про інформацію

Звіт про рейтингове дослідження

Річний звіт емітента цінних паперів за 2019 рік

Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік

Річний звіт про управління за 2020 рік

Проміжна інформація емітнета цінних паперів за 3 квартал 2021 р.

Консолідована фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 кв. 2021 р