Без комісії за перказ коштів
Перейти вниз Перейти вверх

Отправляй больше

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Відправляй більше»
(надалі за текстом «Правила»)

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ

Акція – акція «Відправляй більше» 5 ЕН = 15 грн бонус-знижки», яка проводиться згідно цих Правил.

Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА». Місцезнаходження: Україна, 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57. Код ЄДРПОУ 31316718.

Бонус-знижка – накопичена персональна знижка, яку Учасник акції отримує після самостійного створення експрес-накладної через онлайн сервіси Організатора.

Онлайн-сервіс – особистий кабінет на сайті Організатора та мобільний додаток доступ до якого надається кожному Учаснику для самостійного створення експрес-накладних на сайті my.novaposhta.ua., контролю бонус-знижки, керуванням відправлень.

Бонусний рахунок – рахунок, умови користування яким регламентовані Програмою лояльності.

Основна послуга – організація перевезення відправлень територією України.

Мобільний додаток – програмний інструмент швидкого доступу до інформації про перевезення відправлень, який працює на смартфонах з операційними системами Android і iOS. Програма надає можливість в зручній формі створити експрес-накладну, знайти найближче відділення, обчислити вартість відправлення, здійснити оплату, відслідкувати його місцезнаходження, викликати кур’єра на зручний час тощо.

Особистий кабінет – персональна сторінка, посилання на яку здійснюється через офіційний сайт Організатора та за допомогою якої Учасник має можливість самостійно створювати відправлення, замовляти додаткові послуги та керувати процесом доставки.

Картка лояльності – персональний номер, що надається Учаснику Програми в СМС-повідомленні під час реєстрації відповідно до умов Програми лояльності (або електронна карта в мобільному додатку).

 

2. МЕТА АКЦІЇ

2.1. Учасникам акції пропонується збільшити кількість відправлень та отримати бонус-знижку. Для цього необхідно звернутися у відділення ТОВ «Нова Пошта» для відправки та обов’язково пред’явити картку лояльності або зробити відправлення з адреси, створивши самостійно експрес-накладну в Особистому кабінеті та мобільному додатку.

 

3. СТРОК ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться з 24.10.18 р. до 30.11.18 включно (далі - період проведення Акції).

3.2. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованої території та території, на якій органи державної та виконавчої влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі, в глобальній мережі Інтернет на Сайті Організатора за адресою: www.novaposhta.ua та у мобільному додатку «Нова Пошта» (далі – Територія проведення Акції).

3.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою смс-інформування.

3.4. Ознайомитись з правилами та умовами акції можна за посиланням: novaposhta.ua/more_bonuses.

 

4. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

4.1. Взяти участь в Акції мають право фізичні та юридичні особи, що є зареєстрованими учасниками Програми «Збільшуй можливості» (в тексті – Програма лояльності), умови якої розташовані в мережі Інтернет за посиланням: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/conditions_program.pdf (в тексті Правил – Учасники, а окремо – Учасник).

4.2. Не мають права брати участь в Акції:

4.2.1. співробітники Організатора та члени їх сімей;

4.2.2. неповнолітні особи (до 18 років);

4.2.3. обмежено дієздатні або недієздатні особи, у випадках передбачених законодавством України;

4.2.4. особи, що не є учасниками Програми лояльності;

4.2.5. особи, що не отримали повідомлення про участь у акції.

 

5. УМОВИ І МЕХАНІКА УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для отримання бонус-знижки Учасники повинні в період з 24.10.18 по 30.11.18 року:

5.1.1. Замовити та оплатити будь-яку з Основних послуг, що надається Організатором відповідно до Умов надання послуг, що розміщені за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf та пред’явити Картку лояльності у відділенні Організатора або створити експрес-накладну за допомогою Мобільного-додатку чи Особистого кабінету, оплатити вартість Основної послуги та отримати 15 (п’ятнадцять) грн. бонус-знижки на бонусний рахунок за кожну п’яту сплачену Основну послугу.

5.2. Можливість отримувати бонус-знижку за умовами Акції обмежена періодом дії Акції визначеному в п.5.1.

5.3. Нарахування бонус-знижки на бонусний рахунок Учасника, проводиться Організатором в наступні терміни:
1) 29.10.18 року
2) 05.11.18 року
3) 12.11.18 року
4) 19.11.18 року
5) 26.11.18 року
6) 03.12.18 року

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації чи Заохочення.

6.2. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).

6.3. Учасник має право застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.4. Учасник, який бере участь в Акції, цим підтверджує, що він є дієздатним і повнолітнім.

6.5. Організатор залишає за собою право продовжувати Період проведення Акції та / або змінювати дані Правила Акції на власний розсуд. Нові Правила Акції розміщуються на Сайті Організатора.

6.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

6.7. Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної інформації від Організатора, заходах, пов'язаних з діяльністю Організатора. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

6.8. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором на власний розсуд в будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

6.9. Організатор не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні Організатору обставини, що діють на території проведення Акції.